Boekenwinkel

Unconditioned Awareness
© 2010 by Peter Rama

“Be a light to yourself in a world which is getting dark.”

This book is about self-enquiry, about self-reflection. Asking questions such as: ‘Who am I, why am I here?’ In a state of awareness it is easier to reflect on these fundamental questions and acquire full knowing of the reality of our nature.

Awareness is a condition of mind in which we observe without judgment, without condemnation, without identification. It is observation by our ‘mind’s eye’ without inherent conditioning.

Awareness is not a mind condition to be cultivated or trained. It is a state of being. Being aware enables us to transcend our conditioned, verbalizing mind. It can be described as a state of ’passive alertness’ with complete freedom. When aware we realize that our ordinary state of mind is separating parts of reality by conceptualizing them, that it is time-bound and different from what ’is’. In the state of awareness the mind is silent – not that there are no thoughts, they are always present, but they are not interfering, not disturbing. In other words: the observing mind then transcends the ‘ego’ part, the conditioned part, of the mind. Actually it is the total mind which is at work. During constant awareness we reach ultimate self-knowledge.

The book “Unconditioned Awareness” presents a number of interrelated themes and categories which all underline the title “Unconditioned Awareness – Truth is a pathless land” Reading the book is a journey to inspiring words of ages. It is for those who wish to go their own path without following any authority, in religious nor in spiritual matters. Reading the book helps you to retrieve the state of an observer with non-judgmental attention and awareness. A state of complete freedom which brings you back to your Source.

See Excerpt Unconditioned Awareness

How to order the book:
The book “Unconditioned Awareness” can be ordered by filling in and sending an e-mail to ramae015@planet.nl. The book costs 14.95 Euro including shipment costs in Europe.
After you have sent the form you will receive an invoice including payment details. Payment with PayPal is possible – the account can be found under ramae015@planet.nl.
As soon as we have received your payment, the book(s) will be shipped.

Zien met de ogen van God

© 2013 by Peter Rama

Peter neemt je in dit boek mee op een stapsgewijze ontdekkingsreis rond conditionering en waarnemen: met inzichten en oefeningen om te komen tot zuiver gewaar zijn in het hier en nu. De innerlijke ontdekkingsreis wordt ondernomen met zelfonderzoek (‘self-inquiry’).

De belangrijkste ontdekking bij zelfonderzoek is dat je niet bent wat je denkt: je bent niet je gedachten, je gevoelens, je emoties. Dan hoef je je dus ook niet ermee te vereenzelvigen. Je wordt vrij van identificatie met wat je denkt en voelt. Geen pilletje meer nodig als je je neerslachtig voelt! Je hebt de sleutel naar ultieme vrijheid gevonden, die een eind maakt aan alle lijden.

Ook is het een fundamentele ontdekking dat je ziet dat we de ultieme realiteit, dus ons Bewustzijn, delen met alle levende wezens die beschikken over een bewustzijn. Dit gedeelde Bewustzijn is wat we werkelijk zijn, het is ons Zelf, onze wezenskern, dat wat onze authenticiteit uitmaakt. Het is de Waarnemer die alles ziet, het is het ‘oog van God’ waar doorheen wij kijken.

In het boek ‘Poimandres’ van Hermes Trismegistus staat geschreven:

“Het stralende Woord, dat uit de Geest voortkwam, is de Zoon van God. (……..). Je moet dat zo opvatten: wat in jou ziet en hoort, is (als het ware) het Woord des Heren, maar je Zelf is (als het ware) God de Vader. Zij zijn immers niet van elkaar gescheiden, want hun eenheid is het leven”.

De Geest waar in deze uitspraak op wordt gedoeld is het Bewustzijn dat wij met iedereen delen. Het is de transpersoonlijke eenheid met God!

Als wij waarnemen zijn wij als waarnemer één met datgene wat wij waarnemen.

Maar in onze aller-vroegste jeugd hebben wij geleerd om alles wat we waarnemen te associëren met een woord (een begrip). Dit in categorieën onderbrengen is zinvol in ons dagelijks leven, maar ook een krachtige bron van conditionering: vaak zien we daardoor niet meer de werkelijkheid zoals zij is (we verwarren haar met een woord of een begrip). En we brengen automatisch een scheiding aan tussen subject (de waarnemer) en object. Terwijl de wereld (zelfs het universum) die wij zien alleen in ons bewustzijn bestaat.

Het boek introduceert oefeningen om hiervan bewust te worden, en zuivere waarneming (waarbij de scheiding tussen subject en object is weggevallen) te realiseren: zowel zelfonderzoek, yoga oefeningen als ‘Zen tekenen’ worden hiertoe aanbevolen. Zuiver en ongeconditioneerd bewust zijn en waarnemen is de basis voor de Dialoog, voor het dialogeren – zoals David Bohm ons al leerde. Voorbeelden en toepassingen van dialogen worden in het boek beschreven.

Het laatste hoofdstuk gaat in op de betekenis van zelfonderzoek (en het waarnemen van de realiteit zoals zij is) voor de mensheid: een innerlijke revolutie waardoor blijvende liefde en vrede binnen bereik komen, evenals eeuwigdurend geluk voor iedereen!

The eye with which I see God

Is the same eye with which God sees me.

My eye and God’s eye are one eye,

One seeing, one knowing, one love

(Meister Eckhart)

Peter Ramaekers, Zien met de ogen van God, ISBN 978371030286-2, published by United PC, September 2013.

Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel, of door een mail te sturen aan de auteur, via ramae015@planet.nl

De auteur geeft een korte inleiding op het boek: https://www.youtube.com/watch?v=9fCXF2qJsT4.